Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení vydání celoměstsky významné změny Z 2835/00 (č.j. MHMP 1551472/2017)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení vydání celoměstsky významné změny Z 2835/00