Veřejná vyhláška “Oznámení o zahájení řízení – změn I Územního plánu hl.m. Prahy (Z 2001/00)

Vložila: Naďa Horáková  

Veřejná vyhláška “Oznámení o zahájení řízení – změn I Územního plánu hl.m. Prahy (Z 2001/00)