Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru HMP

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru HMP