Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vln 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vln 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy