Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (č.j. MHMP 119612/2018)

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy