Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhu celoměstsky významné změny Z 2838/00 (3 varianty) Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (č.j. MHMP 489102/2018)

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhu celoměstsky významné změny Z 2838/00