Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (č.j.MHMP 898531/2018)

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhu Územního plánu hl. m. Prahy