Veřejná vyhláška – Usnesení o opatrovnictví panu Nguyen Ngoc Bao

Ustanovení opatrovníka panu Nguyen Ngoc Bao, nar. 15.8.1951 ve věci stanovení příspěvku na péči jeho nezletilého syna Jana B.