Veřejná vyhláška – zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02 a výzva k uplatnění připomínek a námitek

Veřejná vyhláška 

Návrh opatření obecné povahy