Veřejná vyhláška_ zpracování Návrhu zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém období (únor 2012 – leden 2016), čj: 012942/2016/KUSK

Veřejná vyhláška_ zpracování Návrhu zprávy o uplatňování ZÚR SK