Veřejné oznámení č. 2/2018 o záměru prodeje pozemků

Veřejné oznámení č. 2/2018 o záměru prodeje pozemků

Geometrický plán 1.

Geometrický plán č. 2