Veřejné oznámení č. 3/2018 o záměru směny pozemků

Veřejné oznámení č. 3/2018 o záměru směny pozemků

Geometrický plán