Veřejné oznámení č. 3/2016 o záměru prodeje pozemku

Veřejné oznámení č. 2/2016 o záměru prodeje pozemku

Geometrický plán pro změnu hranice pozemku