Veřejné oznámení č. 6/2013 o záměru prodeje (směny) pozemku

Veřejné oznámení č, 6/2013 o záměru prodeje (směny) pozemku