Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Vestec a obcí Zlatníky – Hodkovice k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Vestec a obcí Zlatníky – Hodkovice k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii