Vestecká alej do Jesenice

Vestecká alej do Jesenice

19.06.2013
 

 

 

 

 

 

 

 

19.6.2013 Obec Vestec už má jasnou představu o  podobě aleje, která bude lemovat novou
cyklostezku v ulici Na Průhoně do Jesenice. Detaily o plánované trase jste si
mohli podrobněji přečíst v květnových Vesteckých listech. Projekt aleje
navrhovala respektovaná architektka Lucie Miovská. Agentura pro ochranu přírody
povoluje v takovýchto případech výsadbu jabloní, hrušek, javorů, dubů a
lip. „Byli bychom rádi, aby cyklostezku lemovaly vyšší stromy, takže půjde o
kombinaci dubů, hrušek a lip,“ vysvětluje místostarostka Eleni Ziková. Duby
obec využije i jako označení křížení cyklostezky s komunikací, půjde tedy
o vytvoření jakési přírodní „brány“. Celkem půjde o 84 nových stromů,
z toho 54 alejových (dub a lípa) a 30 nealejových (hrušeň).  Stávající, většinou náletová zeleň bude
zachována. „Dokumentace je již odevzdaná. Budeme žádat Státní fond životního
prostředí na dotaci na zeleň, a to 85 procent z celkové částky, která by
měla být 714 tisíc korun,“ vysvětluje místostarostka. Obec zároveň plánuje
koncem roku 2013 žádat u Státního fondu dopravní infrastruktury i o dotaci na
samotnou cyklostezku. Celý projekt by měl být realizován v průběhu roku
2014.