Vichřice ve Vestci – obec, MŠ, elektřina

Vichřice ve Vestci – obec, MŠ, elektřina

31.10.2017

V neděli 29. 10. dorazila, tak jako na zbytek území ČR, i do Vestce vichřice.

První škody se začaly objevovat kolem 9.00, kdy starosta přijal žádost o pomoc majitelů RD, kde došlo k poškození střechy. Dispečink hasičů na lince 150 byl v té době z důvodu vysokého počtu hovorů nefunkční, takže s pomocí dobrovolných hasičů byla střecha provizorně ukotvena k oplocení rodinného domu, aby se zabránilo vzniku dalších škod.

Po 9 hodině volalo mnoho občanů s hlášením poruchy dodávky elektrické energie, kdy nebylo možné se dovolat na poruchovou linku ČEZ, také z důvodu vysokého počtu hovorů. V průběhu celého dne tato linka hlásila „volaný účastník je nedostupný“. Podle stránek ČEZu byly nahlášeny tisíce poruch, proto je pochopitelné, že nebylo možné se dovolat a očekávat rychlé řešení, bez elektřiny bylo v průběhu dne v celé ČR půl milionu domácností.

V 10.45 jsme zahájili provizorní opravu střechy na budově mateřské školy, kde vichřice utrhla střešní krytinu na ¼ budovy MŠ, v dalších částech byla střešní krytina poškozena. S pomocí dobrovolných hasičů jsme střešní krytinu ukotvili a zbytek poškozené krytiny zatížili betonovými tvárnicemi.

V 16.06 jsme přijali e-mailem oznámení společnosti ČEZ Distribuce a.s., kdy v důsledku extrémně silného větru byl vyhlášen kalamitní stav (nejen) pro Středočeský kraj. Dále byla oznámena nefunkčnost linky 800 850 860, kdy pro potřeby obcí byly zřízeny speciální linky, pomocí kterých jsme nahlásili závady na dodávkách elektrické energie v obci. Závady byly na speciální dispečink nahlášeny v 16.28. Opětovně v 17.33, dále 30. 10. v 8.31 a v 11.47. Z důvodu vytíženosti opravářských čet společnosti ČEZ Distribuce, které přednostně řešily poruchy na vysokém napětí, nebyly tyto závady v obci Vestec odstraněny (stav k 30. 10. v 12.30). Obec bude dále kontaktovat a urgovat opravu dodávek elektrické energie.

Informace k poškození střechy Mateřské školy Vestec

Včera dne 29.10.2017 v 10.45 byla zahájena provizorní oprava střechy na budově mateřské školy, kde vichřice utrhla střešní krytinu na ¼ budovy MŠ, v dalších částech byla střešní krytina poškozena. S pomocí dobrovolných hasičů byla střešní krytina ukotvena a zbytek poškozené krytiny zatížen betonovými tvárnicemi.

Pojišťovně byla nahlášena pojistná událost a s opravou střechy je nutno počkat na souhlas likvidátora. V současné době je střecha zabezpečena provizorně. Dešťovou vodou byl poškozen pouze obecní byt a provozní prostor MŠ (prádelna). Po prohlídce likvidátora bude zahájena oprava střešní krytiny.

Elektřina

Dle informace ČEZ Distribuce, a.s. byla dnes 31.10. v 7:29 zahájena oprava na odstranění poruchy v dodávkách elektrické energie v ulicích Vestecká, Průběžná, Hrnčířská, K Rybníku, V Mokřinách a K Lomu.

Termín ukončení prací  společnost ČEZ Distribuce, a.s. oznámila v 11:40.

Ověřeno u několika uživatelů a vše v pořádku.