Vítání OBČÁNKŮ 22.4.2017

Vítání OBČÁNKŮ 22.4.2017

21.04.2017

Vítání občánků

Vítání občánků se bude konat v sobotu 22. 4. 2017 od 14 hodin v Motelu U Krbu. Vítání se týká dětí narozených od 1. 2. 2016 do 31. 1. 2017.
Podmínkou pro účast je trvalý pobyt dítěte v obci.
V případě zájmu o účast se nahlaste do 10. 4. 2017 v podatelně OÚ nebo e-mailem na adrese: podatelna@vestec.cz.