Vítání občánků

Vítání občánků

26.02.2020

Vítání občánků se bude konat v sobotu 18. 4. 2020 od 14,30 hodin v Motelu U Krbu. Vítání se týká dětí narozených od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2020


Podmínkou pro účast je trvalý pobyt dítěte v obci.


V případě zájmu o účast se nahlaste do 10. 4. 2020 v podatelně OÚ nebo e-mailem na adrese: podatelna@vestec.cz.