Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 28. – 29. května 2010 – Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 28. – 29. května 2010 – Jmenování zapisovatele okrskové volební komise