Vyjádření k podanému odvolání – čj.: OúJ/09527/2014/Pou

Vyjádření k podanému odvolání – čj.: OúJ/09527/2014/Pou