Výpis usnesení z 14. zasedání Zast.obce Vestec 20012021