Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 20.01.2011

Výpis z usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 20.01.2011