Výpis usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 31.1.2012

Vložila: Naďa Horáková 

Výpis usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 31.1.2012