Výpis usnesení z ustavujícího zasedání ZO Vestec konaného dne 5.11.2014

Výpis usnesení z ustavujícího zasedání ZO Vestec konaného dne 5.11.2014