Výplaty sociálního programu za rok 2023

V těchto dnech probíhá vyplácení příspěvků ze sociálního programu obce Vestec za rok 2023 u žadatelů, kteří zvolili formu výplaty převodem na účet.

Výplaty v hotovosti budou probíhat ve dnech 20. 11. 2023 až 11. 12. 2023, vždy v úředních hodinách podatelny od pondělí do čtvrtka. Žadatel musí prokázat svou totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem. Zastoupení není možné!