Vyrozumění účastníků o podaném odvolání s výzvou k vyjádření “Silniční okruh kolem Prahy, stavba 513 Vestec – Lahovice” – sp.z. S-MHMP 95743/2013/OST

Vyrozumění účastníků o podaném odvolání s výzvou k vyjádření “Silniční okruh kolem Prahy, stavba 513 Vestec – Lahovice” – sp.z. S-MHMP 95743/2013/OST