Vyrozumění účastníků o podaném odvolání s výzvou k vyjádření “Silniční okruh kolem Prahy, stavba 513 Vestec – Lahovice”

Vyrozumění účastníků o podaném odvolání s výzvou k vyjádření “Silniční okruh kolem Prahy, stavba 513 Vestec – Lahovice”