Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky “Sběrný dvůr Vestec – technické vybavení”

Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky “Sběrný dvůr Vestec – technické vybavení”