Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky

Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky “Vestecká alej do Jesenice”

 Příloha č. 1 – Krycí list

 Příloha č. 2 – Výkaz výměr

 Příloha č. 3 –  Obchodní podmínky

 Příloha č. 4 – bude poskytnuta na žádost v elektronické podobě

 Příloha č. 5 –  Čestné prohlášení

 Příloha č. 6 –  Stanovisko AOPK