Výzva – vyjádření k podanému doplněnému odvolání, čj: OúJ/10900/2014/Pou

Výzva – vyjádření k podanému odvolání, čj: OúJ/10900/2014/Pou