Výzva – vyjádření k podanému odvolání – čj: OúJ/10777/2014/LT

Výzva – vyjádření k podanému odvolání – čj: OúJ/10777/2014/LT