Výzva – vyjádření k podanému odvolání_ čj: OúJ/13410/2014/Woh, Obecní úřad Jesenice

Výzva – vyjádření k podanému odvolání_ čj: OúJ/13410/2014/Woh