Zahájení řízení o vydání změny Z 1733/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Zahájení řízení o vydání změny Z 1733/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Vložila: Naděžda Horáková