Zaslání návrhu aktualizace bezpečnostního programu objektu Vodojem Jesenice provozovatele Želivská provozní a.s. k vyjádření

Veřejné nahlížení do návrhu aktualizace bezpečnostního programu je možné do 30 dnů od vyvěšení v podatelně OÚ Vestec v úředních hodinách.

Zaslání návrhu aktualizace bezpečnostního programu objektu Vodojem Jesenice provozovatele Želivská provozní a.s. k vyjádření