Závěr zjišťovacího řízení “Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje”

Závěr zjišťovacího řízení “Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje”