Zimní údržba

Zimní údržba

30.11.2010

 

 

 

 

 

 

1.2.2015 Obec Vestec má zajištěn kompletní servis zimní údržby od své společnosti Technické služby obce Vestec, s.r.o.

Dle §42 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích byl stanoven Dopravní a bezpečnostní komisí obce Vestec plán zimní údržby v obci.

 

Jednotlivé komunikace jsou rozděleny do čtyř skupin:
– Na komunikace, které nejsou ve správě obce Vestec (údržbu zajišťuje SUS Kladno)
– Komunikace II.pořadí, dle §42, odst.2, písm. b) – úklid do 12hodin
– Komunikace III.pořadí , dle §42, odst.2, písm. c) – úklid do 48hodin
– Komunikace neudržované , dle §42, odst.2, písm. d) – úklid není zajišťován obcí
Seznámení se skutečností zařazení jednotlivých komunikací najdete v příloze ZDE.


Údržba chodníků vlastněných obcí je prováděna traktorem, multifunkčním, kloubovým traktůrkem, obecní multikárou a pracovníky Technických služeb obce Vestec, s.r.o.

Za údržbu ostatních komunikací odpovídá vždy vlastník komunikace.

Obecní úřad Vestec