Příloha č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2018 vč. účetních výkazů