Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vestec za rok 2012 + Návrh závěrečného účtu

část A

část B

část C

Návrh závěrečného účtu