Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vestec za rok 2013 + Návrh závěrečného účtu

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vestec za rok 2013 + Návrh závěrečného účtu

část A

část B

část C

část D

Návrh závěrečného účtu