Zveřejnění posudku o vlivech záměru “Vestecká spojka v úseku Západní komerční zóny Průhonice – silnice II/603”

Zveřejnění posudku o vlivech záměru “Vestecká spojka v úseku Západní komerční zóny Průhonice – silnice II/603”

Vložila: Naděžda Horáková