Universität des dritten Lebensalters - U3V

Die U3V nahm ihre Tätigkeit 2011 auf und bietet Menschen im fortgeschrittenen Alter allgemeine, freizeitbezogene und nicht berufsbezogene Bildung auf Hochschulniveau an, die die Universitäten traditionell in ihr Angebot für lebenslanges Lernen aufnehmen. Die Universität des Dritten Lebensalters bietet den Senioren von Vestec auch die Möglichkeit, sich wohnortnah weiterzubilden - alle vierzehn Tage finden im Biocevo-Gebäude (Průmyslová 595, Vestec) Vorlesungen in Form von virtuellen Vorlesungen im Internet statt. Die Universität des dritten Lebensalters ist ein Projekt der Tschechischen Universität für Landwirtschaft in Prag.

V každém roce se konají 2 semestry na různá témata. Pro letní semestr školního roku 2022/2023 jsme vybrali tato témata:

 1. Každodenní život v barokních Čechách a na Moravě

  Výukový garant: prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.

  Když se díváme na dějiny určité doby, vždy jakoby podvědomě začínáme u vladařů – králů, císařů či v moderní době prezidentů. Ale české dějiny neměly jen Karla IV., Jana Žižku či Valdštejna. Žily tam generace jakoby „zapomenutých“ prostých lidí, mužů a žen. Ti přece museli mít také své dějiny, své životní příběhy. Pokud archivy nabídnou dostatek dokumentů, můžeme je studovat se stejným zájmem a úspěchem jako korunované hlavy. A tak tento kurz sleduje každodennost těchto lidí, kteří žili před staletími na českém venkově, a nabízí témata, jež osvětlují život našich předků v celé šíři. Sem patří také kriminalita, sex, životní běh prosté ženy, ale pro severní Moravu také čarodějnické procesy či osobnost s nimi těsně spjatá – H. F. Boblig. Tato témata prozrazují, že venkovský život nebyl jen o práci, robotě, ale bylo tam mnoho zajímavých příběhů někdejších živých lidí, jejichž osudy mohou přinést jiný pohled na naši minulost. A toto poznání představuje hlavní smysl celého cyklu přednášek.

  Osnova

  • Sex v době temna
  • Obyčejný život v baroku (život bez lesku barokní nádhery)
  • Kriminalita a každodennost
  • Mýtus čarodějnických procesů na severní Moravě
  • Boblig kontra Lautner, dobro kontra zlo?
  • Malé dějiny velkého světa (dobrodružný život prosté ženy)
 2. Umění rané renesance v Itálii

  Lektor: Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

  Cyklus přednášek z dějin umění, který je věnován raně renesančnímu umění v Itálii, tedy umění spjatému s obdobím 15. století a především s městem Florencie.

  Osnova

  • Počátky, principy a objevy rané renesance
  • Filippo Brunelleschi
  • Masaccio
  • Donatello
  • Sandro Botticelli
  • Andrea del Verrocchio

Přednášky budou probíhat v roce 2023 v termínech: 31.1., 14.2., 28.2., 14.3.. 28.3. a 11.4. 2023  jako online přednášky, tedy z domova.  

www.e-senior.czu.cz

V zimním semestru 2022/23 proběhly přednášky na témata IKONOGRAFIE a KLENOTY BAROKA.

V letním semestru 2022 proběhly tyto přednášky na témata ARMÉNIE BLÍZKÁ VZDÁLENÁ, ČESKÉ DĚJINY V SOUVISLOSTECH II

Im Jahr 2020 stand das Frühjahrssemester der U3V unter dem Thema: Leonardo da Vinci (1452-1519): der uomo universale der Renaissance. 2019 stand das Frühjahrssemester der U3V unter dem Thema: Juwelen der Barockskulptur in den böhmischen Ländern und im Herbstsemester Gian Lorenzo Bernini.

Bürger im Rentenalter (d. h. mit Anspruch auf eine Altersrente) oder behinderte Rentner können sich bewerben. Der Preis bleibt langfristig bei 300 CZK/Student/Semester. Die Semester beginnen im Oktober und Februar und umfassen 6 Videovorlesungen.

Wer sich für ein Studium an der U3V interessiert, kann sich hier bewerben:

 • Tel.: 313 035 501 (Gemeindeamt)
 • Tel.: 724 211 721 (Libuše Jarolímková)
 • E-Mail: jarolimkova@gmail.com

Voraussetzungen für den erfolgreichen Abschluss des Kurses: Teilnahme an 80%, Abschluss der Tests. Weitere Informationen über U3V und die Studienanforderungen finden Sie unter:  www.e-senior.czu.cz

Studierende, die das gesamte Studienprogramm in den vorgeschriebenen sechs Semestern absolvieren, erhalten nach Abschluss des Studiums in Prag-Suchdol ein "Zertifikat über die Graduierung an der Universität des Dritten Lebensalters". Seit seiner Gründung haben wir bereits mehrere Absolventen in Vestec.