Ausführliche Informationen zu persönlichen Dokumenten finden Sie unter Website des Innenministeriums.

Wo kann man ein verlorenes oder gestohlenes Ausweisdokument melden?

Mit Wirkung vom 2.8.2021 ist es möglich Diebstahl und jetzt Verlust persönliche Dokumente zu melden an die Polizei der Tschechischen Republik (OOP Jesenice, Vestecká 1400, Jesenice) nebo in der Gemeinde mit erweiterter Zuständigkeit an dem Ort, an dem Personaldokumente ausgestellt werden (für Vestec-Bürger beim Gemeindeamt Černošice, Podskalská 19, Prag 2, oder bei einem beliebigen Amt des Stadtbezirks Prag 1-22, wo Personaldokumente ausgestellt werden).

Meldung des Diebstahls oder Verlusts eines persönlichen Dokuments läuft sofort ab des gemeldeten Dokuments, um eine missbräuchliche Verwendung dieses Dokuments zu verhindern. Sobald ein Dokument für ungültig erklärt wurde, ist es nicht mehr kann nicht wiederhergestellt werden und Sie müssen immer ein neues Dokument beantragen.

Wo kann ich einen Personalausweis beantragen?

Ausstellung eines Personalausweises není podmíněno spádovostí podle místa trvalého bydliště, žádat tedy můžete kdekoliv, kde občanské průkazy vydávají. Typicky to jsou všechny Úřady městských částí v Praze, Městský úřad Černošice (pracoviště Podskalská 19, Praha 2) nebo např. Městský úřad v Jílovém u Prahy (vždy obce s rozšířenou působností).

Wenn Ihr Personalausweis demnächst abläuft, können Sie ihn beantragen bis zu sechs Monate vor Ablauf der Gültigkeit einen kostenlosen Ersatz beantragen.

Die Dokumente werden in der Regel innerhalb von 30 Tagen ausgestellt. Im Falle einer beschleunigten Ausstellung innerhalb von 5 Arbeitstagen oder sogar innerhalb von 24 Stunden nach dem Arbeitstag werden Gebühren erhoben. Für weitere Informationen und eine Preisliste besuchen Sie bitte Website des Innenministeriums.

Die Ausstellung von Ausweisen für so genannte immobile Bürger mit Wohnsitz im Verwaltungsbezirk Vestec wird von Mitarbeitern des Gemeindeamtes Černošice bei einem persönlichen Besuch direkt in der Wohnung des Kunden vorgenommen. Es ist erforderlich, dass der Antragsteller vorab einen Termin vereinbart - Telefon 601 378 507.

 

Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů ode dne:

 • kdy uplynula doba platnosti v něm vyznačená
 • kdy došlo k ohlášení ztráty, odcizení, zničení
 • obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství (pokud je v občanském průkazu uveden stav) *
 • nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství (pokud je v občanském průkazu uveden stav) *
 • obdržení úmrtního listu manžela (pokud je v občanském průkazu uveden stav) *
 • nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, příjmení nebo bylo přiděleno nové rodné číslo *
 • po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu. *

S platností od 2.8.2021, kdy začal platit nový zákon č. 269/2021 Sb. o občanských průkazech, u bodů výše označených * skončí automaticky platnost občanského průkazu po 45 dnech od provedené změny. S návštěvou úřadu tedy příliš neváhejte.

Nové občanské průkazy po 2.8.2021

Dne 2.8. 2021 vešel v účinnost nový zákon  č. 269/2021 Sb. o občanských průkazech, podle kterého se již do občanských průkazů nebudou zapisovat akademické tituly. Volitelným údajem zůstává rodinný stav, popř. údaj o registrovaném partnerství. Mění se také vzhled průkazu, kdy se v levém horním rohu průkazu objeví dvoupísmenný kód země „CZ“ vytištěný inverzně na modrém obdélníku v kruhu tvořeném dvanácti žlutými hvězdami. Novinkou je také vedení biometrických údajů držitele uložených v čipu občanského průkazu. Všechny nově vydávané strojově čitelné občanské průkazy  budou obsahovat biometrický snímek obličeje a u občanů starších 12 let otisk prstu z každé ruky.  Tím se zajišťuje soulad s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 ze dne 20. června 2019 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu.

Občanský průkaz se vydává

 • občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let,
 • občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let,
 • občanům starším 70 let s dobou platnosti na 35 let a
 • občanům starším 12 let, u kterých není možné dočasně pořídit otisky prstů rukou, s dobou platnosti na 1 rok.

 

Při převzetí hotového občanského průkazu budete vyzváni k nastavení bezpečnostních kódů vašeho nového občanského průkazu:

Bezpečnostní kódy

 • BEZPEČNOSTNÍ OSOBNÍ KÓD (BOK), který chrání doklad proti zneužití v případě jeho ztráty nebo odcizení podobně jako např. platební kartu. Zvolte si (vymyslete si) kombinaci 4 – 10 číslic (pouze číslice), které zadáte do terminálu přímo na místě převzetí nového průkazu. BOK se bude používat při osobním jednání na úřadech, v bankách, poště a dalších místech, které budou vybaveny příslušnými terminály. Při třetím chybném zadání BOKu dojde k jeho zablokování. Odblokování provede úřad obce s rozšířenou působností za správní poplatek 100 Kč. Tento kód nastavujete povinně.

 

 • Můžete si také  aktivovat (není to ale povinnost) identifikační certifikát v čipu, který umožní vzdálený přístup k Portálu veřejné správy. Přístup k údajům v čipu je chráněn IDENTIFIKAČNÍM OSOBNÍM KÓDEM (IOK).  Zvolte si (vymyslete si) kombinaci 4 – 10 číslic (pouze číslice), které zadáte do terminálu přímo na místě převzetí nového OP. Současně zadáte DEBLOKAČNÍ OSOBNÍ KÓD (DOK), který umožní odblokování IOK v případě, že tento bude po třetím chybném zadání zablokován. DOK je rovněž složen ze 4 – 10 číslic, které si zvolíte při převzetí nového OP. Dojde-li po desátém chybném zadání DOKu k zablokování identifikačního certifikátu v čipu, jeho odblokování bude možné pouze na úřadu obce s rozšířenou působností. Také změnu těchto kódů lze provést pouze na těchto úřadech.

Osoby do 15 let, osoby s omezením ve svéprávnosti a další osoby podle zákona bezpečnostní kódy BOK, IOK a DOK nezadávají.

 

Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou, s výjimkou občanských průkazů vydaných do 30. června 2000, které pozbývají platnosti 2. srpna 2026. Tyto občanské průkazy, které pozbydou platnosti, mohou mít ještě občané narození před 1. lednem 1936; zpravidla se jedná o občanské průkazy typu „knížka“.