Kindergarten

Der Kindergarten befindet sich direkt im Dorf und hat eine Kapazität von maximal 140 Kindern ab 3 Jahren. Der Antragsteller muss nicht nur das Alter von 3 Jahren erreicht haben, sondern auch die Bedingung eines ständigen Wohnsitzes in der Gemeinde erfüllen. Die Gemeinde Vestec ist der Gründer des Kindergartens.

Ich möchte mehr Informationen über den Kindergarten erhalten

Primarschule

In der Vergangenheit hat die Gemeinde Vestec ein Kooperationsabkommen mit der Stadt Jesenice und auch mit der Gemeinde Prag 11 unterzeichnet, das die Aufnahme von Kindern aus Vestec in die Grundschulen in Jesenice und Prag 11 ermöglicht.

Campanus BUS Informationen

 

Einschulung in die 1. Klasse für das Schuljahr 2023/2024

Die Gemeinde Vestec hat eine Kooperationsvereinbarung für das nächste Schuljahr abgeschlossen mit dem Stadtbezirk Prag 11 a auch mit der Stadt Jesenice.

Alle Grundschulen des Bezirks Prag 11 und die Grundschulen der Stadt Jesenice akzeptieren Die Aufnahmekriterien werden von den Schulleitern der einzelnen Grundschulen festgelegt, aber im Allgemeinen werden vorrangig Kinder aus dem Einzugsgebiet der Schule aufgenommen, danach werden Kinder mit einem festen Wohnsitz in Vestec aufgenommen.

Die Eltern haben die Möglichkeit, sich an mehr als einer Grundschule anzumelden.

Einschreibungen in allen von der Gemeinde eingerichtete Grundschulen Prag 11 wird stattfinden 12 - 13 April 2023 (Grundschule Ke Kateřinkám 11 - 12 April 2023). Ab dem 1. April 2023 bieten einige Schulen die Möglichkeit, ein Anmeldeformular zu erstellen und ein bestimmtes Datum für die Anmeldung an dieser Schule auf der Website https://zapisdozs-praha11.praha.eu/. In den vergangenen Jahren hat die Gemeinde Vestec mit den folgenden Grundschulen Teilkooperationsverträge abgeschlossen: Campanus-Grundschule, Grundschule Ke Kateřinky, Grundschule Mikulova, Grundschule Donovalská, Grundschule des Mai-Sieges 1554, Grundschule und Kindergarten Chodov. Für die Campanus-Grundschule, die noch immer von den meisten Kindern von Vestec besucht wird, stellt die Gemeinde Vestec Schulbus (vormittags und nachmittags) für Schüler der Klassen 1-3.

Einschreibung in Grundschule Zdiměřice findet in der Zeit statt 18. – 19.4. 2023mit der Möglichkeit, die Einschreibung ab dem 14. März 2023 auf der Website der Schule elektronisch zu beantragen.

Einschreibung in Grundschule und ZUŠ Jesenice findet in der Zeit statt 3. – 4.4. 2023mit der Möglichkeit, sich vom 20. bis 24. März 2023 auf der Website der Schule elektronisch einzuschreiben.

Die meisten Schulen veranstalten im März Tag der offenen Tür für zukünftige StudienanfängerDie Website der einzelnen Schulen sollte im Auge behalten werden.

Informationen zur Einschulung in die 1. Klasse im Jahr 2023/2024.pdf

Zápis do Mateřské školy Vestec pro školní rok 2023/2024

Zápis bude probíhat dne 9. 5. 2023 od 8:30 do 16:30 v budově Mateřské školy Vestec (U Hřiště 576, Vestec) a je určen pro všechny děti, které nejpozději 31.8. 2023 dovrší věku 3 let. Zápis je určen také pro ukrajinské děti se statutem dočasné ochrany.

Konkrétní čas je možné si rezervovat od 11. 4. 2023 na odkazu zveřejněném na webových stránkách školky. Pořadí, v jakém budou žádosti přijímány, nemá vliv na rozhodnutí o přijetí.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte (nebo jím pověřená osoba) a předloží:

  • občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti a trvalého bydliště. Cizinci předkládají pas rodiče i dítěte, nebo průkaz trvalého pobytu rezidenta. Ukrajinské děti, kterým byla udělena dočasná ochrana, předkládají potvrzení o pobytu a vízový štítek, záznam o udělení dočasné ochrany nebo vízum pro cizince s dočasnou ochranou.
  • die Geburtsurkunde des Kindes
  • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s potvrzením od lékaře (2. strana)

Každá žádost bude mít přidělené registrační číslo. Žádost o přijetí posoudí ředitelka školy v zákonné lhůtě do 30 dnů. Rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem.

Kritéria pro přijetí do MŠ Vestec