Vorstellung des Dorfes

Dank seiner Lage ist Vestec einer der attraktivsten Vorstadtstandorte in der Umgebung von Prag. Auf die ursprüngliche ländliche Entwicklung folgten seit den 1990er Jahren neue Wohngebiete. Entlang der Vídeňská-Straße hat sich der Gewerbebau entwickelt.

Klidovou zónou zůstala tzv. zelená páteř v okolí Vesteckého rybníka s volnočasovými aktivitami pro malé i velké, Alejí svobody, cyklostezkou a naučnou planetární stezkou.

Původní katastr obce zasahoval až ke kostelu v sousední obci Hrnčíře. Nyní je část tohoto území připojena ke katastru Prahy 11 a část ke katastru města Jesenice. V lokalitě u Hrnčíř, která zůstala v katastru obce Vestec, se v současné době nachází cca 50 rodinných domů a území určené pro rozvoj obytné výstavby, které se již zastavuje. Od centrální části obce je tato lokalita oddělena zemědělskými plochami.

Obec Vestec je obcí I. typu, jejím pověřeným obecním úřadem je městský úřad Jesenice (obec II. typu), obcí s rozšířenou působností jsou Černošice (obec III. typu).

Interessante Links