Vestecké listy – květen 2020

25.05.2020 - Autor

Nové číslo Vesteckých listů a veškerý archiv najdete ZDE. Informace ke stavbě Vestecké spojky ZDE. Přejeme příjemné čtení. Váš Obecní...

Zjistit více
Vítání občanků 2020

19.05.2020 - Autor

Vítání občánků se bude konat v sobotu 13. 6. 2020 od 14 hod. v areálu MS Vestec. Vítání se týká dětí narozených od 1. 2. 2019 do 30.4. 2020. Podmínkou pro účast je trvalý pobyt...

Zjistit více
Hlášené odstávky elektřiny

25.05.2020 - Autor

04.06.2020 (08:00 – 14:00) – plánovaná odstávka č. 110060704688 Vestec – Vestec, okres Praha-západ Na Spojce 471, 472 Na Suchých č. 644/780, č. 644/781, č....

Zjistit více
Nová podniková prodejna AGRO

18.05.2020 - Autor

Vážení sousedé, dnes 18.5. se otevírá od 14hodin nová podniková prodejna Agro Jesenice v areálu mrazíren Vestec.         Vchod je z ulice K Jahodárně 40 (spodní...

Zjistit více

Vestec - aktuálně

Rozhodnutí – povolení zvláštního užívání pozemní komunikace

Rozhodnutí – povolení zvláštního užívání pozemní komunikace

Veřejná vyhláška – oznámení o zveřejnění návrhu 5. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů 5. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území

Veřejná vyhláška – oznámení o zveřejnění návrhu 5. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů 5. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj...

Návrh závěrečného účtu obce Vestec za rok 2019

Návrh závěrečného účtu obce Vestec za rok 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2019 Výkaz Fin 12_2019 včetně příloh Výkazy Přílohy k...

Veřejné oznámení č. 2/2020 o záměru prodeje pozemků

Veřejné oznámení č. 2/2020 o záměru prodeje pozemků

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 77/2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 77/2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci příloha 2_Situace ŠDV_1.díl_Jesenice,Zlatníky, Břežany příloha 4_detail Hodkovice příloha 5_napojení na okružní...

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

Schválení závěrečného účtu DSO Dolnobřežansko za rok 2019

Souhrnná zpráva k závěrečnému účtu DSO Dolnobřežansko za rok 2019 Plnění rozpočtu DSO Dolnobřežansko za rok 2019 Účetní výkazy k 31-12-2019 Správa nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Dolnobřežansko za rok...

Hlášené odstávky elektřiny

Hlášené odstávky elektřiny

25.05.2020

04.06.2020 (08:00 – 14:00) – plánovaná odstávka č. 110060704688 Vestec – Vestec, okres Praha-západ Na Spojce 471, 472 Na Suchých č. 644/780, č. 644/781, č. 644/84, č. 644/938 Rákosová...

Vestecké listy – květen 2020

Vestecké listy – květen 2020

25.05.2020

Nové číslo Vesteckých listů a veškerý archiv najdete ZDE. Informace ke stavbě Vestecké spojky ZDE. Přejeme příjemné čtení. Váš Obecní...

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny celoměstsky významných změn III Z 2748/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (aktualizace vymezení zastavěného území na území hl. m. Prahy) (č.j. MHMP 720575/2020)

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny celoměstsky významných změn III Z 2748/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (aktualizace vymezení zastavěného území na území hl. m....