Vítání občánků

12.05.2021 - Autor

Vítání nových občánků v obci Vestec se uskuteční v sobotu 26.6.2021 v areálu mateřské školy Vestec a bude se týkat dětí narozených od 1.5.2020 do 30.4.2021. Podmínkou účasti je...

Zjistit více
Nové mapování katastru nemovitostí – informace pro vlastníky

19.05.2021 - Autor

Od roku 2020 probíhá ve Vestci nové mapování katastru nemovitostí, jehož cílem je vytvoření nové katastrální mapy na základě vyšetření a zaměření skutečného stavu. Bližší...

Zjistit více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

16.06.2021 - Autor

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 02.07.2021 od 08:00 do 16:00. Více informací naleznete...

Zjistit více
Uzavření ulice K Jahodárně v úseku ulice Průběžná – ulice Ke Školce

19.05.2021 - Autor

V termínu od 19.5.2021 do 31.07.2021 bude uzavřena ulice K Jahodárně v úseku ulice Průběžná – ulice Ke Školce. Více informací naleznete...

Zjistit více

Vestec - aktuálně

Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 3281/18…

Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 3281/18, Z 3283/18, Z 3285/18, Z 3289/18, Z 3290/18, Z 3293/18, Z 3294/18, Z 3296/18, Z 3298/18, Z 3299/18, Z 3300/18, Z 3303/18, Z 3304/18, Z 3305/18, Z 3307/18, Z 3309/18, Z 3311/18, Z 3312/18, Z 3319/18, Z 3395/18,...

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

16.06.2021

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 02.07.2021 od 08:00 do 16:00. Více informací naleznete zde.

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny – opakované veřejné projednání Z 2797/00

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny  – opakované veřejné projednání Z 2797/00

Oznámení – Zasedání Zastupitelstva obce Vestec se koná dne 23.06.2021 v 18:30 hodin

Oznámení – Zasedání Zastupitelstva obce Vestec se koná dne 23.06.2021

Veřejná vyhláška – Oznámení – Územní opatření o stavební uzávěře pro dostavbu východní časti Městského okruhu, stavby č. 0081 v úseku Pelc – Tyrolka – Balabenka a č. 0094 v úseku Balabenka – Štěrboholská radiála

Veřejná vyhláška – Oznámení – Územní opatření o stavební uzávěře pro dostavbu východní části Městského okruhu, stavby č. 0081 v úseku Pelc – Tyrolka – Balabenka a č. 0094 v úseku Balabenka – Štěrboholská...

Souhrnná zpráva k závěrečnému účtu DSO Dolnobřežanska za rok 2020

Informace k účetním výkazům DSO Dolnobřežansko sestavených k 31.12.2020 Souhrnná zpráva k závěrečnému účtu DSO Dolnobřežanska za rok 2020 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumíná hospodaření DSO Dolnobřežansko za rok 2020 Plnění rozpočtu DSO Dolnobřežansko za rok 2020 DSO Dolnobřežansko...

Oznámení o zveřejnění úplného znění Návrhu závěrečného účtu obce Vestec za rok 2020

Oznámení o zveřejnění úplného znění Návrhu závěrečného účtu obce Vestec za rok 2020 Návrh závěrečného účtu obce Vestec za rok 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2020 Výkaz Fin 12_2020 včetně příloh Výkazy Přílohy k...

Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2883/00

Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2883/00

Oznámení veřejnou vyhláškou – Opatření obecné povahy č. 127/2021

Oznámení veřejnou vyhláškou – Opatření obecné povahy č. 127/2021

Návrh opatření obecné povahy – Ministerstvo zemědělství

Návrh opatření obecné povahy – Ministerstvo zemědělství