Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrana lesů, vydává Veřejnou vyhlášku – Opatření obecné povahy

UREDNI_DESKA_KATEGORIE:
Übrig
UREDNI_DESKA_ERSTELLT:
15.9.2021
UREDNI_DESKA_VISIBLE_UNTIL:
31.12.2022

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy

Příloha č. 1 k č. j. MZE-49892/2021-16212