Mitteilung über die Hinterlegung einer Urkunde

UREDNI_DESKA_KATEGORIE:
Übrig
UREDNI_DESKA_ERSTELLT:
30.9.2021
UREDNI_DESKA_VISIBLE_UNTIL:
15.10.2021

Městský úřad Jesenice, stavební úřad, oznamuje uložení písemnosti č.j. MěÚJ/12408/2021/Haj ze dne 30.09.2021 nabyvatelům pozemku parc. č.  684/9 k.ú. Vestec u Prahy. Písemnost se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce.

Mitteilung über die Hinterlegung einer Urkunde