Bekanntmachung über den Beginn des Bauverfahrens - Radweg Jesenice - Zdiměřice, Etappe IV

UREDNI_DESKA_KATEGORIE:
Černošice
UREDNI_DESKA_ERSTELLT:
22.12.2021
UREDNI_DESKA_VISIBLE_UNTIL:
7.1.2022

Městský úřad Černošice oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení o vydání stavebního povolení na stavbu: CYKLOSTEZKA JESENICE – Zdiměřice IV. Etapa a určuje lhůtu 15 dnů od doručení tohoto oznámení, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit svá stanoviska a účastníci řízení své námitky. Lhůta začíná běžet 15. den po vyvěšení tohoto oznámení, tedy 6.1.2022.

Oznámení o zahájení stavebního řízení – CYKLOSTEZKA JESENICE – Zdiměřice IV. Etapa