Bekanntmachung der Veröffentlichung der Haushaltsmaßnahme vom 29.12.2022

UREDNI_DESKA_KATEGORIE:
Vestec
UREDNI_DESKA_ERSTELLT:
20.1.2023
UREDNI_DESKA_VISIBLE_UNTIL:
6.2.2023

Obec Vestec oznamuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, že výše uvedený dokument je zveřejněn na internetových stránkách obce Vestec v záložce Dokumente/Gemeinschaft.

Nahlížení do listinné podoby dokumentu je možné v budově Obecního úřadu Vestec, Vestecká 3, 252 50 Vestec, v kanceláři tajemníka.